Bouwcombinatie Goessens kent de gemeentelijke sector. Bij de bouw of renovatie van uw gemeentelijke instelling houden wij met alle plezier rekening met uw speciale wensen en behoeften. Zaken als veiligheid, gebruiksgemak, toegankelijkheid, beperken bewonersoverlast, eenvoudig onderhoud en hygiëne zijn geïntegreerd in onze ketengerichte samenwerking. Voor gemeenten kan Bouwcombinatie Goessens de ideale partner zijn op het gebied van:

  • Reparaties, revitalisatie & onderhoud
  • Nieuwbouw en Verbouw
  • 24/7 Calamiteiten- en Servicedienst
  • WMO aanpassingen